.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, z.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019

  08.08.2019

 


Připravujeme

  10.06.2019

     Tradiční konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019 proběhne pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu v úterý 17. 09. 2019 od 9 do 13 hodin v areálu Dolu Hlubina, BRICK HOUSE, Dolní Vítkovice na téma

 

„Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání – budoucnost českého průmyslu“.

 

Na konferenci byli pozváni a vystoupí:

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu ČR

Ing. Jan Světlík, prezident NSK                   

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman MSK

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident HK ČR

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra ENET, VŠB TU Ostrava                 

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora města Ostravy

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor, VUT Brno                         

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor, VŠB TU Ostrava

Mgr. Lubomír Martinec, ředitel, Národní ústav pro vzdělávání

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka, Úřad práce ČR

Ing. Petr Prokop, ředitel, Úřad práce Ostrava

a další.

 

     Konference je spojená s doprovodným workshopem v areálu Dolu Hlubina, BRICK HOUSE, Dolní Vítkovice a prohlídkou Dolní oblasti Vítkovice dne 16.9.2019 od 13 do 17.30 hodin.

Program moderuje Mgr. Eva Kijonková.

 

Registraci je možno učinit on-line na odkazu:

http://registrace.msskova.cz/2019/registrace_nova.php

 

 

     NSK připravuje společný stánek klastru na MSV Brno, který se letos uskuteční 7.-11. října. Všechny firmy klastru jsou srdečně zvány k účasti i návštěvě naší expozice.


Aktuality Národního strojírenského klastru

  09.06.2019

     Dne 7. června 2019 oslavil člen NSK, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 130. výročí založení společnosti. V roce 1889 byla tato společnost založena pod názvem Lederer-Porgess Königsfelder Maschinenfabrik. Velmi záhy si vybudovala silné postavení nejen na domácím trhu, ale stala se známou po celém světě a dokázala si ve svém oboru pozici udržet.

 

      Dne 6. června 2019 se uskutečnil pravidelný workshop NSK pod názvem „Využití volných kapacit strojů – kooperace“ ve společnosti VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. Vedle obvyklé prezentace hostitelské firmy a návštěvy jejich provozů se diskutovalo o využití volných kapacit strojů v klastru a o konferencích o výstavbě a vyřazování jaderných bloků z provozu v Istanbulu, Soči, Taškentu a Berlíně. 

 

     Dne 14. května 2019 se v budově personálního a vzdělávacího centra společnosti VÍTKOVICE, a.s. uskutečnil úvodní workshop k projektu OPZ pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců členských firem NSK“. Workshopu se zúčastnilo 17 osob z 12 společností.     

 

     Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 3. 4. 2019 na Vítkovickém zámku za účasti zástupců 26 členských firem.

     Během jednání byla schválena zpráva o činnosti klastru za rok 2018, hospodaření za minulé období a dále zaměření činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019.

     Ve volební části schůze shromáždění zvolilo novou výkonnou radu ve složení Jan Světlík, Lubomír Gogela, Miroslav Kovářík, Ivo Hlavatý, Jiří Olšanský.

     Prezidentem klastru byl zvolen Ing. J. Světlík a Ing. Naděžda Schindlerová se stala revizorkou účtů.

 

     Dne 26. 2. 2019 se ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. uskutečnil pravidelný workshop NSK s názvem „Setkání obchodních ředitelů“. Workshopu se zúčastnilo 18 osob z 12 členských firem klastru.

 

     Dne 22.1.2019 se ve spolupráci se společností Gustav Käser Training International uskutečnil workshop na téma „Jak zvýšit osobní vliv a efektivitu při práci se spolupracovníky“. Workshop byl určen majitelům a řídicím pracovníkům strojírenských podniků. Akce se zúčastnilo 12 osob z 8 firem.

 

     Dne 14.11.2018 se konal workshop se studenty na téma „Třískové obrábění kovů“ ve společnosti SECO TOOLS CZ, s.r.o. Workshopu se zúčastnilo 41 studentů tří středních škol (SPŠ Ostrava-Vítkovice, VSPŠ Ostrava-Vítkovice a SPŠ Frýdek-Místek) a 5 zaměstnanců společností.

 

     Dne 24. října 2018 se uskutečnil pravidelný workshop klastru ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. s názvem "Setkání potencionálních subdodavatelů strojního zařízení pro projekt – výstavba válcovací tratě na tenké mosazné pásy".

 

 

     Každoroční konference klastru STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2018 proběhla 10. 10. 2018 v Nové Aule VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba na téma

      „Výzkum a vývoj na vysokých školách – příležitosti pro české strojírenství“.

 

 

   Národní strojírenský klastr připravil na MSV Brno 1.-5. 10. 2018 společný stánek firem klastru. Stánek navštívila víc než polovina členů klastru.

 

     Dne 25. září 2018 v zasedací místnosti společnosti - VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA v Ostravě–Hrabůvce proběhl workshop, který byl zaměřen na "Zajištění pracovních sil z Mongolska". Workshopu se zúčastnil obchodní atašé Mongolska, zástupci Úřadu práce Ostrava a OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

 

     V rámci pravidelných workshopů pořádaných Národním strojírenským klastrem se uskutečnil ve spolupráci s Českým optickým klastrem dne 5. 9. 2018 v prostorách společnosti Meopta – optika, s.r.o. workshop pod názvem „Optika a přesné strojírenství“.


130. výročí založení společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

  08.06.2019

 


Shromáždění členů NSK, 3.4.2019

  03.04.2019

 

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. zahájil Shromáždění členů NSK a hodnotil rok 2018


Revizorka účtu Ing. Schindlerová prezentuje zprávu o hospodaření, 3.4.2019

  03.04.2019

 


Shromáždění členů NSK, 3.4.2019

  03.04.2019

 

Ing. Lubomír Gogela prezentuje plán činnosti na rok 2019


Shromáždění členů NSK, 3.4.2019

  03.04.2019

 

Ing. Daniel Kurucz, MBA, generální ředitel VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. diskutuje se členy NSK


Setkání obchodních ředitelů, 26.2.2019

  13.03.2019

 


Workshop „Jak zvýšit osobní vliv a efektivitu při práci se spolupracovníky“, 22.1.2019

  13.03.2019

 


Workshop se studenty „Třískové obrábění kovů“, 14.11.2018

  13.03.2019

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2018

  11.10.2018

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2018

  11.10.2018

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2018

  11.10.2018

 


Prezident klastru J. Světlík diskutuje na společném stánku NSK v Brně

  08.10.2018

 


MSV Brno 2018

  08.10.2018

 


Účastníci semináře, 28.6.2018

  01.07.2018

 


Ing. Karol Müller přednáší na semináři 28.6.2018

  01.07.2018

 


Workshop

  25.06.2018

 


Workshop „Ekologie stavebních konstrukcí a obnovitelné zdroje“, 23.5.2018

  23.05.2018

 


Prohlídka střešní zahrady, 23.5.2018

  23.05.2018

 


Workshop v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 

Ing. Milan Raclavský, manažer klastru prezentuje aktivity klastru


Diskuse na workshopu v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 


Diskuse na workshopu v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 


Prezentace RNDr. Jany Suzové, 7.2.2018

  08.02.2018

 


Workshop ve spalovně SAKO Brno, a.s., 7.2.2018

  08.02.2018

 


Workshop NSK ve společnosti MEPAC CZ, 16. 01. 2018

  19.11.2017

 


Prohlídka pracoviště ve společnosti MEPAC CZ, 16.01.2018

  18.11.2017

 


Workshop ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s., 16.11.2017

  31.10.2017

 


Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

 

    Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru „Zvýšení efektivity čerpacích procesů" do programu OP PIK Aplikace byla v roce 2017 a 2018 řešena s podporou Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zpracování popisu technologií a procesů čerpání pro výkon do 20 kW, identifikace a stanovení nedostatků procesu čerpání, navržení efektivního řešení procesu, realizace pilotního projektu u vybraných čerpacích procesů – prototyp – demonstrační jednotka.

 


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist