.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Připravujeme

  14.03.2019

     Každoroční shromáždění členů NSK se sejde ve středu 3. dubna 2019 od 13 do 15 hod. na Zámku Vítkovice, Výstavní 80/99, Ostrava.

 

     NSK připravuje společný stánek klastru na MSV Brno, který se letos uskuteční 7.-11. října. Všechny firmy klastru jsou srdečně zvány k účasti i návštěvě naší expozice.


Aktuality Národního strojírenského klastru

  14.03.2019

     Dne 26. 2. 2019 se ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. uskutečnil pravidelný workshop NSK s názvem „Setkání obchodních ředitelů“. Workshopu se zúčastnilo 18 osob z 12 členských firem klastru.

 

     Dne 22.1.2019 se ve spolupráci se společností Gustav Käser Training International uskutečnil workshop na téma „Jak zvýšit osobní vliv a efektivitu při práci se spolupracovníky“. Workshop byl určen majitelům a řídicím pracovníkům strojírenských podniků. Akce se zúčastnilo 12 osob z 8 firem.

 

     Dne 14.11.2018 se konal workshop se studenty na téma „Třískové obrábění kovů“ ve společnosti SECO TOOLS CZ, s.r.o. Workshopu se zúčastnilo 41 studentů tří středních škol (SPŠ Ostrava-Vítkovice, VSPŠ Ostrava-Vítkovice a SPŠ Frýdek-Místek) a 5 zaměstnanců společností.

 

     Dne 24. října 2018 se uskutečnil pravidelný workshop klastru ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. s názvem "Setkání potencionálních subdodavatelů strojního zařízení pro projekt – výstavba válcovací tratě na tenké mosazné pásy".

 

 

     Každoroční konference klastru STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2018 proběhla 10. 10. 2018 v Nové Aule VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba na téma

      „Výzkum a vývoj na vysokých školách – příležitosti pro české strojírenství“.

 

 

   Národní strojírenský klastr připravil na MSV Brno 1.-5. 10. 2018 společný stánek firem klastru. Stánek navštívila víc než polovina členů klastru.

 

     Dne 25. září 2018 v zasedací místnosti společnosti - VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA v Ostravě–Hrabůvce proběhl workshop, který byl zaměřen na "Zajištění pracovních sil z Mongolska". Workshopu se zúčastnil obchodní atašé Mongolska, zástupci Úřadu práce Ostrava a OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

 

     V rámci pravidelných workshopů pořádaných Národním strojírenským klastrem se uskutečnil ve spolupráci s Českým optickým klastrem dne 5. 9. 2018 v prostorách společnosti Meopta – optika, s.r.o. workshop pod názvem „Optika a přesné strojírenství“.

 

     Dne 28.6.2018 se ve spolupráci se společností „Centrum Prosperity“ uskutečnila odborná přednáška „MODERNÍ METODY ŘÍZENÍ PODNIKŮ“ s podtitulem Úspěšný šéf a výkonný personál. Přednáška byla určená majitelům a řídicím pracovníkům strojírenských podniků. Akce se zúčastnilo 17 osob.

 

     Dne 20. 6. 2018 se ve společnosti KOFING a.s. uskutečnil pravidelný workshop NSK s názvem „Koordinace ve výstavbě a ocelové konstrukce“. 

 

     Pravidelný workshop klastru se uskutečnil ve středu 23. 5. 2018 v prostorách VITALITY Slezsko, s.r.o. - sportovní areál Vendryně č. p. 1017 na téma

 

     „Ekologie stavebních konstrukcí a obnovitelné zdroje“.   

 

     Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 28. 3. 2018 na Vítkovickém zámku za účasti 30 členských firem. Během jednání byly vyhodnoceny akce klastru za minulé období, schváleno naše hospodaření a  plán činnosti pro rok 2018.

 

     Ve dnech 6. - 7. února 2018 proběhl dvoudenní workshop pro členy klastru s názvem "Prohlídka spalovny odpadů SAKO Brno, a.s. a setkání členů klastru v Bořeticích na jižní Moravě". Workshop se uskutečnil v rámci projektu „Rozvoj klastrové organizace“. Na workshopu přítomné členy seznámil manažer klastru, Ing. Milan Raclavský s připravovanými akcemi klastru v roce 2018. Dále členy informoval o stavu řešení klastrových projektů v rámci programu OP PIK „SPOLUPRÁCE KLASTRY“ i novými připravovanými projekty klastru. Pak následovala společná diskuse a osobní jednání mezi členy. První den se workshop konal ve školící místnosti hotelu Kraví hora v Bořeticích a druhý den pokračoval prezentací RNDr. Jany Suzové ve spalovně SAKO Brno, a.s. a prohlídkou spalovny. 

  

     Pravidelný workshop NSK se uskutečnil v úterý 16. ledna 2018 u členských firem MEPAC CZ, s.r.o., ECOFER s.r.o. a CONTI THERM spol. s r.o. v Třinci.


Setkání obchodních ředitelů, 26.2.2019

  13.03.2019

 


Workshop „Jak zvýšit osobní vliv a efektivitu při práci se spolupracovníky“, 22.1.2019

  13.03.2019

 


Workshop se studenty „Třískové obrábění kovů“, 14.11.2018

  13.03.2019

 


Účastníci semináře, 28.6.2018

  01.07.2018

 


Ing. Karol Müller přednáší na semináři 28.6.2018

  01.07.2018

 


Workshop "Koordinace ve výstavbě a ocelové konstrukce", 20.6.2018

  25.06.2018

 


Workshop „Ekologie stavebních konstrukcí a obnovitelné zdroje“, 23.5.2018

  23.05.2018

 


Prohlídka střešní zahrady, 23.5.2018

  23.05.2018

 


Shromáždění členů 28.3.2018 hodnotí rok 2017

  28.03.2018

 


Revizorka účtu Ing. Schindlerová prezentuje zprávu o hospodaření

  28.03.2018

 


Prezident NSK Ing. J. Světlík diskutuje se členy klastru, 28.3.2018

  28.03.2018

 


Workshop v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 

Ing. Milan Raclavský, manažer klastru prezentuje aktivity klastru


Diskuse na workshopu v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 


Diskuse na workshopu v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 


Prezentace RNDr. Jany Suzové, 7.2.2018

  08.02.2018

 


Workshop ve spalovně SAKO Brno, a.s., 7.2.2018

  08.02.2018

 


Workshop NSK ve společnosti MEPAC CZ, 16. 01. 2018

  19.11.2017

 


Prohlídka pracoviště ve společnosti MEPAC CZ, 16.01.2018

  18.11.2017

 


Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

 

    Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru „Zvýšení efektivity čerpacích procesů" do programu OP PIK Aplikace byla v roce 2017 a 2018 řešena s podporou Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zpracování popisu technologií a procesů čerpání pro výkon do 20 kW, identifikace a stanovení nedostatků procesu čerpání, navržení efektivního řešení procesu, realizace pilotního projektu u vybraných čerpacích procesů – prototyp – demonstrační jednotka.

 


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist