.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Připravujeme

  09.05.2016

Hledáme asistentku manažera klastru, SŠ vzdělání, nástup ihned. Další informace v okně „Volné pracovní pozice“.

 

Jubilejní 10. ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 se bude konat ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 9 do 16 hod. v Areálu Dolu Hlubina, BRICK HOUSE -  Hudební klub, Dolní oblast Vítkovic, Vítkovická 3263, Ostrava – Vítkovice, pod záštitou

ministrů Babiše a Mládka na téma

 

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren - příležitosti pro české strojírenství.

 

Konference se zaměří na všeobecné aspekty jaderného decommissioningu, zkušenosti

s vyřazováním a demontáží jaderných elektráren v zahraničí a na příležitosti pro české strojírenství.

Více na programu konference ve zvláštním okně.

 

Delegace NSK se zúčastní konference 60 let pro jadernou energetiku 12. 5. 2016 v Plzni

a Oderského fóra 25. 5. 2016 v Bohumíně.

 

Pravidelný červnový workshop se uskuteční 16. 6. 2016 v Novém světě techniky, Dolní oblast Vítkovice, a bude mít formu setkání NSK s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade.

 

Dne 21. 6. 2016 připravujeme setkání a workshop s JUDr. Martinem Romanem, na němž prodiskutujeme dvě témata: vývojové trendy ve vzdělávání a aktuality ze světa energetiky.

 

Jako ozvěnu mezinárodní konference HYTEP 2016 klastr uspořádá workshop o vodíkových technologiích, a to ve spolupráci s vodíkovou technologickou platformou HYTEP. Předběžný termín 20. 09. 2016.

 

NSK i letos uspořádá společnou expozici klastru na MSV Brno, který proběhne od 3.-7. října 2016. Přihlásit se je možné v kanceláři klastru.


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016

  08.05.2016


Aktuality Národního strojírenského klastru

  27.04.2016

   Dne 26. 4. 2016 se uskutečnil pravidelný workshop NSK na půdě společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Křižíkova 2989/68a v Brně a vedle obvyklé prezentace hostitelské firmy a návštěvy provozů obsahoval také diskusi o aktualizaci dodavatelských řetězců NSK. Ty jsou k dnešnímu dni zaměřené na jadernou energetiku, klasickou energetiku a metalurgii.

 

   Dne 31. 3. 2016 proběhl v hotelu Duo na Horní Bečvě již pátý ročník soutěže Mezinárodní den strojařů za účasti doc. Ing. Sylvy Drábkové, Ph.D. Tuto soutěž připravila a organizovala Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, člen klastru. 

 

   NSK a společností VÍTKOVICE Doprava a ŠKODA AUTO uspořádali dne 17.3.2016

v multifunkční aule GONG, Dolní oblast VÍTKOVICE, konferenci o využití CNG ve firemních flotilách.

 

   Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 16. 3. 2016 na Vítkovickém zámku za účasti zástupců 46 členských firem.

 

Během jednání byla  schválena zpráva o činnosti klastru za rok 2015, hospodaření za minulé období a dále zaměření činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016.

 

Ve volební části schůze shromáždění zvolilo novou výkonnou radu ve složení Jan Světlík, Lubomír Gogela, Milan Raclavský, Miroslav Kovářík, Ivo Hlavatý.

 

Prezidentem klastru byl zvolen Ing. J. Světlík a Ing. Naděžda Schindlerová se stala revizorkou účtů.

 

   Dne 16. února 2016 se uskutečnil pravidelný workshop NSK v budově školicího střediska společnosti Hutní montáže – Svarservis na téma

 „Tepelné zpracování svařovaných spojů a kvalifikace pracovníků v tomto oboru “.

 Na workshopu byla předložena také stručná rekapitulace projektu Strategie konkurenceschopnosti členů NSK, který byl ukončen 31. 12. 2015.

 

   Klastr se stal partnerem Celostátního kola 57. ročníku Fyzikální olympiády, kterou ve dnech 2.-5.února 2016 pořádalo ve vítkovickém Gongu a na VŠB-TUO Gymnázium M. Koperníka Bílovec.

 

   Na mezinárodním workshopu klastru 4. února 2016 od 12.30 hod v kavárně U6 v Dolní oblasti Vítkovice vystoupili členové ruského jaderného klastru a hovořili o výstavbě výzkumného rychlého reaktoru MBIR v Dimitrovgradu, RF. Workshopu se zúčastnilo 10 firem klastru a také zástupci společností EGPI a ÚJV Řež, které na projektu MBIR již spolupracují.

 

    Ve dnech 11. – 12. ledna 2016 uspořádaly Národní strojírenský klastr a Jiho-západo-maďarský strojírenský klastr společný workshop, věnovaný strojírenské spolupráci obou zemí, a to s přihlédnutím k maďarskému plánu zahájit v r. 2018 výstavbu jaderné elektrárny Paks II. Workshop se konal pod záštitou Mr. T. Petö, maďarského velvyslance v České republice, Mr. J. Chmiela, českého velvyslance v Maďarsku a prof. Aszodi, zmocněnce maďarské vlády pro výstavbu JE Paks II. Součásti workshopu byla také návštěva maďarských hostů ve vzdělávacích a výrobních zařízeních klastru: VŠB-TU Ostrava, Flash Steel Power, a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Tato akce navázala na Memorandum o porozumění, které NSK podepsal loni za přítomnosti min. Mládka s maďarským partnerským klastrem SWHEC ohledně spolupráce při dodávkách do energetického průmyslu.


Účastníci workshopu 26.4.2016 ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

  27.04.2016

 


Předseda strany zelených Matěj Stropnický ve svém vystoupení na konferenci NSK 17. 3. 2016 podpořil využití CNG v dopravě

  08.02.2016

 

Zprava: PhDr. Matej Stropnický, předseda Strany zelených, Mgr. Eva Kijonková, EK Media s.r.o., Mgr. Rodan Broskevič, ředitel VÍTKOVICE Doprava, a.s., Ing. Jan Světlík, prezident NSK a generální ředitel VÍTKOVICE, a.s. a  Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů ministerstva životního prostředí.


Shromáždění členů zvolilo 16. 3. 2016 nové orgány NSK

  07.02.2016

 

V první řadě nový člen VR doc. Ing. I. Hlavatý a nová revizorka účtu Ing. N. Schindlerová,

v dalších řadách zprava Ing. J. Olšanský, výkonný ředitel KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Ing. R. Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Ing. P. Kotajný CSc., MBA, LL.M,  jednatel KOMA Commercial, s.r.o., Ing. R. Bartoš, Hutní montáže, a.s., Ing. F. Kulovaný jr. MBA, ředitel BAEST, Machines & Structures, a.s., Mgr. M. Kornel, ředitel pro systémy ARMATURY, Group a.s., Ing. A. Kauer, výkonný ředitel KOMA - Industry s.r.o.

a další.


Tepelné zpracování svařovaných spojů, workshop 16. února 2016

  05.02.2016

Na workshopu ve společnosti Hutní montáže - Svarservis, s.r.o. technologové z 22 společností NSK vyslechli odborný výklad Ing. M. Lukáše (ve žluté bundě) a pana Ing. J. Szweda (třetí zprava v šedé košili). V beranici manažer klastru Ing. L. Mravec.


Setkání a oběd s prof. Ing. V. Klausem, CSc. v Zábřehu 10. 02. 2016

  05.02.2016

Zprava: Ing. F. Šebesta, analytik IVK, Ing. M. Palkovič, Ph.D, ředitel IT4 Innovations, Ing. M. Kovářík, předseda představenstva Strojírny a stavby Třinec, Dr. Ing. J. Weigl, CSc., výkonný ředitel IVK, Ing. J. Světlík, prezident NSK, Ing. J. Olšanský, MBA,  výkonný ředitel KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Prof. Ing. V. Klaus, CSc.,    Ing. J. Czudek, generální ředitel Třinecké železárny, a.s., doc. Ing. S. Drábková, Ph.D., člen Výkonné rady NSK, doc. Ing. I. Hlavatý, Ph.D., děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava, Ing. M. Slaný, Ph.D., ředitel ekonomických studií IVK, Ing. L. Mravec, generální manažer NSK


Delegace ruských klastrů z Uljanovska ve Vítkovicích 4. února 2016

  04.02.2016

U sněhové zavážky v Dolní oblasti Vítkovice před Gongem zleva Albert Gataulin, ředitel Jaderného klastru, Dimitrovgrad, Rustem Davljačin, nám. ministra hospodářství, Uljanovská oblast a l. Mravec, NSK 


Maďarský klastr SWHEC ve Vítkovice Heavy Machinery 12. 1. 2016

  13.01.2016

 

Zleva: F. Hirth, L. Deák, prezident MAGEOSZ, obch. řed. Brož, B. Szabo, dr. Husse, prezident SWHEC, S. Rabb, Dr. Piroska, Z. Kleisz


Velvyslanec Chmiel a maďarští hosté na VŠB-TU Ostrava, 11.1.2016

  12.01.2016

Zleva: L. Mravec, NSK, F. Hirth, S. Rabb, B. Szabo, velvyslanec ČR v Maďarsku J.Chmiel, Dr. Piroska, doc. Drábková, Z. Kleisz, v kokpitu studentské formule sedí prezident maďarského klastru SWHEC dr. Husse.


Závěrečný workshop projektu Strategie konkurenceschopnosti členů NSK, 15.12.2015

  12.12.2015

Zleva: M. Kawalec (VÍTKOVICE ÚAM a.s.), L. Mravec (NSK), M. Banot (BeePartner a.s.),

L. Witassek (DC VISION, s.r.o.).


NSK na česko - polském setkání podnikatelů v Ostravě 10.12.2015

  11.12.2015

Zleva: Jiří Dorňák, zástupce ředitele odboru zahraničně ekonomických politik MPO, Magdalena Holeksová, ředitelka Česko-polské obchodní komory, Milan Raclavský, člen výkonné rady NSK.


Setkání NSK s předsedou ODS prof. Fialou na Vítkovickém zámku 3.12.2015

  10.12.2015

 

Zleva: Ing. Ladislav Mravec, Ing. Vladimír Nekuda, Ing. Petr Choulík, CSc., Ing. Jan Světlík, jr., Ing. Miroslav Kovářík, prof.PhDr. Petr Fiala,Ph.D., Ing. Jan Světlík, Ing. Zbyněk Stanjura, doc. Ing. Sylva Drábková,Ph.D., Ing. Lubomír Gogela, Ing. Petra Fojtíková, Ing. Petr Vitásek, Ing. Vladimír Měkota a Mgr. Pavel Filipčík.


NSK podepsal 2. 12. 2015 Memorandum o spolupráci s KOTRou a KOAMI

  29.11.2015

Zprava: Ji-taik Chung, předseda Korejské strojírenské asociace KOAMI, Jae-hong Kim, prezident Korejské asociace na podporu obchodu a investic KOTRA, Ladislav Mravec, NSK.


Hosté NSK na Boltově věži, Dolní oblast Vítkovic 3. 12. 2015

  29.11.2015

Zleva: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., Ing. Vladimír Nekuda, Ing. Ladislav Mravec,

Ing. Petr Koudela. 


ATOMEX Europe 2015 v Budapešti 1. 12. 2015

  28.11.2015

Prof. Aszodi, vpravo, maďarský vládní zmocněnec pro Paks II., diskutuje o dodavatelském řetězci NSK pro JE.


NSK na konferenci NERS v Praze dne 11. 11. 2015

  09.11.2015

Zleva: F. Kulovaný (předseda představenstva BAEST Machines & Structures, a.s.), J. Olšanský (výkonný ředitel Královopolská, a.s.), L.  Kovačovská (náměstkyně MPO pro energetiku), M. Kawalec (předseda představenstva VÍTKOVICE ÚAM, a.s.), K. Stočes (garant oboru pro JE ZAT  a.s.), L. Mravec (generální manažer NSK)


Volné pracovní pozice


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


VŠB-TU Ostrava

 

Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi
 

http://eu0082.vsb.cz


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Katalog českých výrobců

Katalog českých výrobců v oblasti strojírenství Made in CZ Industry.

3. vydání bylo prezentováno na Strojírenském fóru v březnu 2016

v Praze


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist