.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, z.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Připravujeme

  15.05.2023

     Pravidelný workshop NSK pod názvem "Setkání s obcodními řediteli" se uskuteční dne 24. května 2023 od 10:00 hod. na půdě společnosti SIGMA GROUP a.s., Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín. Vedle obvyklé prezentace hostitelské firmy a návštěvy jejich provozů bude obsahovat také vystoupení o spolupráci s hospdářskou komorou v Polsku a seznamení se s možnostmi kooperací pro Sigmu i členy v rámci představení technologické základny.


Aktuality Národního strojírenského klastru

  10.05.2022

   NSK uspořádal dne 26.4.2023 konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2023 na téma Vodíkové technologie, pod zášttou Ministerstva životního prostředí. V závěrečné prezentaci vystoupil Ing. Smolka, ředitel výzkumu a vývoje TATRA TRUCK a.s.a představil prototyp nákladního automobilu TATRA na vodík, který by se mohl začít v Kopřivnici testovat letos na podzim. Prezentace jsou přístupné v záložce Konference.

 

   Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 29. 3. 2023 na Vítkovickém zámku za účasti zástupců 23 členských firem.

Během jednání byla za rok 2022 schválena zpráva o činnosti klastru, hospodaření za minulé období, účetní závěrka a dále zaměření činnosti a návrh rozpočtu na rok 2023.

  

   Dne 24.2.2023 NSK připravil již čtvrté setkání s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade na podporu obchodu firem klastru. V úvodním bloku přednesli ředitelé kanceláří CzechTrade základní obchodní informaci o svých teritoriích a v druhém bloku workshopu proběhla individuální jednání přítomných zástupců CzechTrade se zájemci z řad členských firem NSK.


Vzdělávání zaměstnanců

  14.02.2021

 CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010839

   

     Projekt "Vzdělávání zaměstnanců členských firem Národního strojírenského klastru" se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Národním strojírenském klastru, z.s. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem a zároveň udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu. Do projektu bude zapojeno 550 osob.

 

Celkové náklady projektu budou 18 784 754 Kč.

Délka projektu je 36 měsíců.

Zahájení: 1.6.2019

Ukončení: 30.6.2023

 


Workshop

  15.06.2020

 


Workshop

  04.12.2019

 


Workshop „Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru“

  21.11.2019

 


Workshop „Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru“

  21.11.2019

 


Workshop ke konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 16.9.2019

  16.09.2019

 

Na doprovodném workshopu ke konferenci pod názvem „Fórum podnikatelů - inovace a jejich odezva na kvalitu vzdělávání“ vystoupili na prvním panelu (zleva): Ing. Bc. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu, Mgr. Eva Kijonková, EK Media s.r.o., Ing. Jan Světlík, prezident NSK, doc. PhDr. Josef Malach, CSc., vedoucí KPD, PdF OU, Ing. Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, Třinecké železárny, a.s. a Ing. Tomáš Výstup, personální ředitel, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.  

 

 


130. výročí založení společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

  08.06.2019

 


Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v březnu 2020 zahájili řešení projektu „Sdílení volných výrobních kapacit strojů ve strojírenských firmách klastru“. Obsahem projektu je vypracování databáze vytipovaných klíčových strojů, technologických zařízení a pecí u přihlášených členských firem klastru a postupné sledování volné kapacity u těchto strojů a zařízení s možností výběru podle zadaného parametru. Internetový portál bude vytvořený na web. stránkách NSK pro všechny členské firmy, které mohou nabízet a zároveň poptávat volnou kapacitu svých strojů i specifických strojírenských operací. Na vypracování software budeme spolupracovat s VŠB – TU Ostrava. Bude se jednat o bezplatnou službu poskytnutou členům klastru. 


Projekt s podporou MSK

 

 

    Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru „Zvýšení efektivity čerpacích procesů" do programu OP PIK Aplikace byla v roce 2017 a 2018 řešena s podporou Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zpracování popisu technologií a procesů čerpání pro výkon do 20 kW, identifikace a stanovení nedostatků procesu čerpání, navržení efektivního řešení procesu, realizace pilotního projektu u vybraných čerpacích procesů – prototyp – demonstrační jednotka.

 


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist