.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, z.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Aktuality Národního strojírenského klastru

  05.12.2019

     Dne 4. prosince 2019 klastr uspořádal pravidelný workshop u svých členů v Krnově, a to ve Spojených slévárnách a ve společnosti Květoslav Bašista pod názvem „Kooperace mezi členy klastru“.

 

     Dne 21. listopadu 2019 v budově personálního a vzdělávacího centra VÍTKOVICE, a.s., Kotkova 4, Ostrava – Vítkovice se uskutečnil pravidelný workshop klastru a byl zaměřen na zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru.

 

     Národní strojírenský klastr připravil na MSV Brno 7.-11. 10. 2019 společný stánek firem klastru. Stánek navštívila víc než polovina členů klastru.

 

   NSK uspořádal ve dnech 16. a 17. září 2019 dvoudenní konferenci za účasti místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu, doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D, MBA na téma "Inovace a vzdělávání". Jedním ze závěrů konference byla shoda účastníků na důležitosti matematiky a logistických předmětů pro výuku středních škol. Jak ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D, MBA, tak i hejtman MSK, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. erudovaně vystoupili se znalosti věci o problematice vzdělávání. 

 

     Dne 7. června 2019 oslavil člen NSK, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 130. výročí založení společnosti. V roce 1889 byla tato společnost založena pod názvem Lederer-Porgess Königsfelder Maschinenfabrik. Velmi záhy si vybudovala silné postavení nejen na domácím trhu, ale stala se známou po celém světě a dokázala si ve svém oboru pozici udržet.

 

      Dne 6. června 2019 se uskutečnil pravidelný workshop NSK pod názvem „Využití volných kapacit strojů – kooperace“ ve společnosti VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. Vedle obvyklé prezentace hostitelské firmy a návštěvy jejich provozů se diskutovalo o využití volných kapacit strojů v klastru a o konferencích o výstavbě a vyřazování jaderných bloků z provozu v Istanbulu, Soči, Taškentu a Berlíně. 

 

     Dne 14. května 2019 se v budově personálního a vzdělávacího centra společnosti VÍTKOVICE, a.s. uskutečnil úvodní workshop k projektu OPZ pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců členských firem NSK“. Workshopu se zúčastnilo 17 osob z 12 společností.     

 

     Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 3. 4. 2019 na Vítkovickém zámku za účasti zástupců 26 členských firem.

     Během jednání byla schválena zpráva o činnosti klastru za rok 2018, hospodaření za minulé období a dále zaměření činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019.

     Ve volební části schůze shromáždění zvolilo novou výkonnou radu ve složení Jan Světlík, Lubomír Gogela, Miroslav Kovářík, Ivo Hlavatý, Jiří Olšanský.

     Prezidentem klastru byl zvolen Ing. J. Světlík a Ing. Naděžda Schindlerová se stala revizorkou účtů.

 

     Dne 26. 2. 2019 se ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. uskutečnil pravidelný workshop NSK s názvem „Setkání obchodních ředitelů“. Workshopu se zúčastnilo 18 osob z 12 členských firem klastru.

 

     Dne 22.1.2019 se ve spolupráci se společností Gustav Käser Training International uskutečnil workshop na téma „Jak zvýšit osobní vliv a efektivitu při práci se spolupracovníky“. Workshop byl určen majitelům a řídicím pracovníkům strojírenských podniků. Akce se zúčastnilo 12 osob z 8 firem.

 

     Dne 14.11.2018 se konal workshop se studenty na téma „Třískové obrábění kovů“ ve společnosti SECO TOOLS CZ, s.r.o. Workshopu se zúčastnilo 41 studentů tří středních škol (SPŠ Ostrava-Vítkovice, VSPŠ Ostrava-Vítkovice a SPŠ Frýdek-Místek) a 5 zaměstnanců společností.

 

     Dne 24. října 2018 se uskutečnil pravidelný workshop klastru ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. s názvem "Setkání potencionálních subdodavatelů strojního zařízení pro projekt – výstavba válcovací tratě na tenké mosazné pásy".


Workshop "Kooperace mezi členy klastru", 4.12.2019

  04.12.2019

 


Workshop „Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru“

  21.11.2019

 


Workshop „Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru“

  21.11.2019

 


MSV Brno 2019

  17.10.2019

 


MSV Brno 2019

  17.10.2019

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019

  17.09.2019

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

České školství pokulhává za průmyslem

 

OSTRAVA, 17. 9. 2019 -  Tuzemské školství, a to včetně vysokých škol, pokulhává za rozvojem průmyslu a jeho potřebami. Problémem je nedostatek středně vzdělaných a vyučených techniků, příliš vysoký podíl absolventů humanitních oborů vysokých škol, demografický vývoj, který komplikuje obsazování učebních oborů a tříd průmyslových škol, i chybějící „národní marketing“ strojírenství i dalších oborů. V Ostravě to dnes na odborné konferenci pořádané Národním strojírenským klastrem konstatovalo několik desítek zástupců firem, personalistů, pedagogů i politiků.

 „Třinecké železárny pouze v rámci generační obměny potřebují přes tři sta nových zaměstnanců ročně. Část z nich pokrýváme absolventy naší střední odborné školy, jichž ročně vychází přibližně 120. Pokles zájmu o technické obory bude v České republice dle mého názoru trvat ještě dlouho,“ uvedl Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren.

Vítkovice Heavy Machinery (VHM) by podle jejich personálního ředitele Ladislava Botura potřebovaly aktuálně zhruba 100 zaměstnanců, převážně obráběčů. „V součtu s lidmi, které budeme potřebovat v rámci generační obměny, budeme do 10 let muset přijmout zhruba 400 zaměstnanců, z toho 350 techniků. To je počet odpovídající více než třetině současného počtu zaměstnanců. Přitom 87 procent všech zaměstnanců musí mít nebo by mělo mít technické vzdělání,“ vypočetl.

Firmy trápí nesoulad mezi nutnými inovacemi a kvalitou vzdělávání. „Díky technologickým a výzkumným kapacitám Moravskoslezského kraje je ideální doba budovat vysoce ekologický a do budoucna perspektivní vodíkový průmysl. Navíc můžeme náš region postavit na principu cirkulární ekonomiky a spotřebovávat regionální odpady jako zdroj vodíku. Bez odborně zdatných lidí, kteří by kreativně přemýšleli o budoucnosti, to ale nepůjde,“ konstatoval generální ředitel Cylinders Holding a prezident Národního strojírenského klastru Jan Světlík.

S firmami souhlasí i vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček: „Vzdělávací systém musí pružně reagovat na čtvrtou průmyslovou revoluci. Tedy na období kontinuálních změn, spojených s moderními informačními a komunikačními technologiemi. Proto ve spolupráci s MŠMT zavádíme předmět technika do škol, proto v součinnosti se zaměstnavateli a jejich profesními organizacemi řešíme duální vzdělávání, proto vzniknou mistrovské zkoušky. Termíny? Letošní podzim. Forma? Nový předmět a nová legislativa. To vše v souladu s Inovační strategií 2019 - 2030, z které vychází připravovaná Národní hospodářská strategie. I ta bude letos hotová. Klíčový strategický dokument, který Česká republika dvacet let neměla. Založený na excelentním systému vzdělávání, systematicky podporované vědě, výzkumu, vývoji a inovacích, posouvající naši zemi k vyšší produktivitě a přidané hodnotě. V duchu motta a národní hospodářské značky Czech Republic: The Country For The Future.“

Zaměstnavatelé i školy tvrdí, že jim chybí strukturovaná finanční podpora technických oborů (včetně větších prostředků z průmyslové sféry) i celospolečenská komunikace prestiže průmyslu a technických povolání. Zejména u „generace Y a Z“, která komunikuje digitálně, uvažuje globálně a jedná individuálně, nezávisle a sebevědomě, pak schází povědomí o průmyslu jako zajímavé, motivující a pozitivní činnosti a dlouhodobém uplatnění slučitelném se soukromých životem.

 

 

 

ZPRACOVALA: Eva Kijonková, mediální zastoupení NSK, tel. 721 857 097


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 17.9.2019

  17.09.2019

 

Na konferenci pod názvem „Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání - budoucnost českého průmyslu“ vystoupili na prvním panelu (zleva) prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman MSK, doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR a Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019

  17.09.2019

 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR.

 

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 17.9.2019

  17.09.2019

 

Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


Workshop ke konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 16.9.2019

  16.09.2019

 

Doprovodný workshop ke konferenci zahájil a v úvodu vystoupil Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


Workshop ke konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 16.9.2019

  16.09.2019

 

Na doprovodném workshopu ke konferenci pod názvem „Fórum podnikatelů - inovace a jejich odezva na kvalitu vzdělávání“ vystoupili na prvním panelu (zleva): Ing. Bc. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu, Mgr. Eva Kijonková, EK Media s.r.o., Ing. Jan Světlík, prezident NSK, doc. PhDr. Josef Malach, CSc., vedoucí KPD, PdF OU, Ing. Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, Třinecké železárny, a.s. a Ing. Tomáš Výstup, personální ředitel, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.  

 

 


130. výročí založení společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

  08.06.2019

 


Shromáždění členů NSK, 3.4.2019

  03.04.2019

 

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. zahájil Shromáždění členů NSK a hodnotil rok 2018


Revizorka účtu Ing. Schindlerová prezentuje zprávu o hospodaření, 3.4.2019

  03.04.2019

 


Shromáždění členů NSK, 3.4.2019

  03.04.2019

 

Ing. Lubomír Gogela prezentuje plán činnosti na rok 2019


Shromáždění členů NSK, 3.4.2019

  03.04.2019

 

Ing. Daniel Kurucz, MBA, generální ředitel VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. diskutuje se členy NSK


Setkání obchodních ředitelů, 26.2.2019

  13.03.2019

 


Workshop „Jak zvýšit osobní vliv a efektivitu při práci se spolupracovníky“, 22.1.2019

  13.03.2019

 


Workshop se studenty „Třískové obrábění kovů“, 14.11.2018

  13.03.2019

 


Účastníci semináře, 28.6.2018

  01.07.2018

 


Ing. Karol Müller přednáší na semináři 28.6.2018

  01.07.2018

 


Workshop

  25.06.2018

 


Workshop „Ekologie stavebních konstrukcí a obnovitelné zdroje“, 23.5.2018

  23.05.2018

 


Prohlídka střešní zahrady, 23.5.2018

  23.05.2018

 


Workshop v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 

Ing. Milan Raclavský, manažer klastru prezentuje aktivity klastru


Diskuse na workshopu v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 


Diskuse na workshopu v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 


Prezentace RNDr. Jany Suzové, 7.2.2018

  08.02.2018

 


Workshop ve spalovně SAKO Brno, a.s., 7.2.2018

  08.02.2018

 


Workshop NSK ve společnosti MEPAC CZ, 16. 01. 2018

  19.11.2017

 


Prohlídka pracoviště ve společnosti MEPAC CZ, 16.01.2018

  18.11.2017

 


Workshop ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s., 16.11.2017

  31.10.2017

 


Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

 

    Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru „Zvýšení efektivity čerpacích procesů" do programu OP PIK Aplikace byla v roce 2017 a 2018 řešena s podporou Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zpracování popisu technologií a procesů čerpání pro výkon do 20 kW, identifikace a stanovení nedostatků procesu čerpání, navržení efektivního řešení procesu, realizace pilotního projektu u vybraných čerpacích procesů – prototyp – demonstrační jednotka.

 


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist