.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, z.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Aktuality Národního strojírenského klastru

  25.03.2024

  NSK ve středu 15. května 2024 uspořádal pod zášttou Ing. Josefa Bělici, MBA, hejtmana Moravskoslezského kraje konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2024 na téma Nové technologie ve strojírenství a metalurgii a umělá inteligence. V první části konference vystoupili Ing. Jan Světlík, prezident NSK, s prezentací „Špičkové technologie a jejich úloha při rozvoji průmyslu ČR“ a doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a  první místopředseda ANO, s prezentací „Nové technologie a umělá inteligence – příležitost a posun České republiky do skupiny inovačních leaderů“.Dále v první části vystoupili Ing. Josef Bělica, MBA, hejtman MSK s prezentací na téma „Analýza dopadů inovačních technologií pro rozvoj MSK“ a prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, s dvěma prezentacemi „Projekt REFRESH – největší projekt v historii VŠB-TUO promění Moravskoslezský kraj v chytrý a zelený region“ a „Používání, regulace umělé inteligence pod taktovkou EU“. Tisková zpráva a prezentace jsou přístupné v záložce Konference.

 

  Pravidelný workshop NSK pod názvem „Vodíkové technologie“ se uskutečnil dne 21. března 2024 v zasedací místnosti společnosti Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), VŠB – TUO. Workshopu se zúčastnilo 11 osob z 8 firem.
 

Ve  spolupráci s Bezpečnostně technologickým klastrem a Centrem bezpečné jízdy LIBROS Ostrava se dne 7.2.2024 uskutečnil workshop s názvem „Kurz bezpečné jízdy pro osobní vozidla a jízda v terénu ve vozech TATRA nebo HUMMER“.
 

    Dne 21. listopadu 2023 se uskutečnil seminář Národního strojírenského klastru a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pod názvem „Inovační technologie a výrobky pro obranný a bezpečnostní průmysl“ v budově CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky) ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice.

 

    Pravidelný workshop NSK pod názvem „Dodavatelský řetězec strojírenských firem NSK pro výrobu vysokotlakých zařízení ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.“ se uskutečnil dne 8. listopadu 2023 v zasedací místnosti společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Workshopu se zúčastnilo 22 osob z 14 firem.

 

   Dne 27. června 2023 Národní strojírenský klastr uspořádal v prostorách Vítkovického zámku v Ostravě–Vítkovicích, pravidelný workshop pod názvem "Malé modulární jaderné reaktory - příležitost pro teplárenskou soustavu v MSK". Zástupci krajského Moravskoslezského energetického centra informovali o uvažovaných lokalitách pro budování malých modulárních jaderných reaktorů a ředitel pobočky EDF Nuclear Czechia, Roman Zdebor představil technologie Nuward SMR pro výrobu nízkouhlíkové energie. Workshopu se zúčastnilo 18 osob z 11 členských firem klastru.

 

 

  Pravidelný workshop NSK pod názvem "Setkání s obcodními řediteli" se uskutečnil dne 24. května 2023 na půdě společnosti SIGMA GROUP a.s. Vedle obvyklé prezentace hostitelské firmy a návštěvy jejich provozů byla prezentována také spolupráce s hospdářskou komorou v Polsku a seznamení se s možnostmi kooperací pro Sigmu i členy v rámci představení technologické základny.

 

  NSK uspořádal dne 26.4.2023 konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2023 na téma Vodíkové technologie, pod zášttou Ministerstva životního prostředí. V závěrečné prezentaci vystoupil Ing. Smolka, ředitel výzkumu a vývoje TATRA TRUCK a.s.a představil prototyp nákladního automobilu TATRA na vodík, který by se mohl začít v Kopřivnici testovat letos na podzim. Prezentace jsou přístupné v záložce Konference.

 

   Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 29. 3. 2023 na Vítkovickém zámku za účasti zástupců 23 členských firem.

Během jednání byla za rok 2022 schválena zpráva o činnosti klastru, hospodaření za minulé období, účetní závěrka a dále zaměření činnosti a návrh rozpočtu na rok 2023.

  

   Dne 24.2.2023 NSK připravil již čtvrté setkání s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade na podporu obchodu firem klastru. V úvodním bloku přednesli ředitelé kanceláří CzechTrade základní obchodní informaci o svých teritoriích a v druhém bloku workshopu proběhla individuální jednání přítomných zástupců CzechTrade se zájemci z řad členských firem NSK.


Vodkové technologie, 21.3.2024

  21.03.2024

Na workshopu pod názvem „Vodíkové technologie“ vystoupili (zleva): Ing. Jan Světlík, prezident NSK a prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel CEET.


Vodkové technologie, 21.3.2024

  21.03.2024

Zleva: Ing. Jan Světlík, prezident NSK, prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel CEET, prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., člen výkonné rady NSK.


„Kurz bezpečné jízdy pro osobní vozidla a jízda v terénu ve vozech TATRA a HUMMER“, 7.2.2024

  07.02.2024


„Kurz bezpečné jízdy pro osobní vozidla a jízda v terénu ve vozech TATRA a HUMMER“, 7.2.2024

  07.02.2024


„Kurz bezpečné jízdy pro osobní vozidla a jízda v terénu ve vozech TATRA a HUMMER“, 7.2.2024

  07.02.2024


„Kurz bezpečné jízdy pro osobní vozidla a jízda v terénu ve vozech TATRA a HUMMER“, 7.2.2024

  07.02.2024


Inovační technologie a výrobky pro obranný a bezpečnostní průmysl, 21.11.2023

  21.11.2023


Roman Zdebor na workshopu NSK, 27.6.2023

  28.06.2023


Účastníci workshopu na Vítkovickém zámku, 27.6.2023

  28.06.2023


Seminář „Malé modulární jaderné reaktory“

  09.02.2021

 


Workshop „Dotace, příležitosti nového programovacího období pro firmy v MSK po roce 2021“, 24.9.2020

  24.09.2020

 

Zleva: Ing. Denisa Štvrtňová, Ing. Miriam Šůstková 

Prezentace:

 Prezentace

 Aktivity


Workshop

  15.06.2020

 


Workshop ,,Energetické úspory, EH Vítkovice“, 20.2.2020

  05.02.2020

 


Workshop

  04.12.2019

 


Workshop „Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru“

  21.11.2019

 


Workshop „Zaměstnávání zahraničních pracovníků ve firmách klastru“

  21.11.2019

 


130. výročí založení společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

  08.06.2019

 


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v prosinci 2023 zahájili přípravu pro zpracování projektu „Zpracování strategie a plánu transformace strojírenských podniků Národního strojírenského klastru v MSK s důrazem na průmysl 4.0“.

 Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz


NSK

Přístup do provozovny klastru a k jeho zařízením a činnostem je umožněn členským subjektům Národního strojírenského klastru za transparentních a nediskriminačních podmínek.
 
TOPlist