.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

Aktuality Národního strojírenského klastru

  08.02.2018

     Ve dnech 6. - 7. února 2018 proběhl dvoudenní workshop pro členy klastru s názvem "Prohlídka spalovny odpadů SAKO Brno, a.s. a setkání členů klastru v Bořeticích na jižní Moravě". Workshop se uskutečnil v rámci projektu „Rozvoj klastrové organizace“. Na workshopu přítomné členy seznámil manažer klastru, Ing. Milan Raclavský s připravovanými akcemi klastru v roce 2018. Dále členy informoval o stavu řešení klastrových projektů v rámci programu OP PIK „SPOLUPRÁCE KLASTRY“ i novými připravovanými projekty klastru. Pak následovala společná diskuse a osobní jednání mezi členy. První den se workshop konal ve školící místnosti hotelu Kraví hora v Bořeticích a druhý den pokračoval prezentací RNDr. Jany Suzové ve spalovně SAKO Brno, a.s. a prohlídkou spalovny. 

  

     Pravidelný workshop NSK se uskutečnil v úterý 16. ledna 2018 u členských firem MEPAC CZ, s.r.o., ECOFER s.r.o. a CONTI THERM spol. s r.o. v Třinci.

 

     Výroční konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017 proběhla pod záštitou ministra financí a ministra průmyslu a obchodu za účasti domácích i zahraničních firem v Dolní oblasti Vítkovic ve čtvrtek 25. května 2017 a byla věnována vodíkovým technologiím.

    

     

     Dne 19. dubna 2017 proběhl ve společnosti Seco Tools CZ, s.r.o. v Brně workshop NSK pod názvem „Technické vzdělávání v oblasti třískového obrábění kovů“.

   

     Dne 28.3.2017 proběhlo v prostorách Vítkovického zámku obchodní setkání klastru britskými společnostmi Rolls Royce, AMRC Sheffield, Mott MacDonald, Centrax a Symetrica, které přijely do Ostravy a Maďarska v rámci programu British Nuclear Supply Chain Mission.

 

     Výroční shromáždění členů NSK proběhlo dne 22. 3. 2017 na Vítkovickém zámku za účasti 35 členských firem. Během jednání byly vyhodnoceny akce klastru za minulé období, schváleno naše hospodaření a odhlasovány nové stanovy.

 

     Pravidelný workshop NSK se uskutečnil 21. 2. 2017 a byl věnován korejskému modelu výstavby jaderných elektráren, který představili ředitelé firmy Korea Hydro and Nuclear Power. V úvodu workshopu vystoupil Jan Světlík, prezident Národního strojírenského klastru a Libor Witassek, generální ředitel VITKOVICE, a.s. Korejské referáty přednesl pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe a pan Sooho Jung, který popsal situaci v korejské jaderné energetice, procházející trvalým rozvojem doma i v zahraničí. Poté pan Joonkyo SUH, první ředitel nové kanceláře společnosti Korea Hydro and Nuclear Power v Praze, představil kvalifikační proces, který je nabízen dodavatelům pro KHNP. V druhé části workshopu manažer klastru prezentoval dodavatelský řetězec NSK pro výstavbu jaderných elektráren a představil zástupce jeho významných členů, kteří samostatně uvedli své firmy: Vítkovice, a.s., ZAT a.s., SIGMA GROUP a.s. a Hydac spol. s r.o.

 

     Za účasti představitelů ÚJV Řež a přihlášených zástupců firem klastru proběhl 1. února 2017 ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. specializovaný workshop k vodíkovým technologiím.

 

     Workshop NSK pod názvem „Přepravní trasy pro těžkou a nadrozměrnou dopravu“ proběhl 6.prosince 2016 v zasedací místnosti společnosti NOSRETI a.s., ul. 28. října 2020/231, Ostrava – Mariánské Hory.


Workshop v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 

Ing. Milan Raclavský, manažer klastru prezentuje aktivity klastru


Diskuse na workshopu v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 


Diskuse na workshopu v Bořeticích, 6.2.2018

  08.02.2018

 


Prezentace RNDr. Jany Suzové, 7.2.2018

  08.02.2018

 


Workshop ve spalovně SAKO Brno, a.s., 7.2.2018

  08.02.2018

 


Workshop NSK ve společnosti MEPAC CZ, 16. 01. 2018

  19.11.2017

 


Prohlídka pracoviště ve společnosti MEPAC CZ, 16.01.2018

  18.11.2017

 


Workshop ve společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s., 16.11.2017

  31.10.2017

 


Náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek na stánku NSK na veletrhu v Brně 10.10.2017

  25.10.2017

 


Podpis dohody o spolupráci na stánku NSK na MSV v Brně, 12.10.2017

  24.10.2017

 

Zleva: M. Raclavský, generální manažer Národního strojírenského klastru a S. V. Mayorov, předseda představenstva Strojírenského klastru Republiky Tatarstán


Workshop „Inovační strategie NSK 2017“, 30.8.2017

  30.08.2017

 

Ing. Libor Witassek, MBA, generální ředitel, Vítkovice, a.s. přednáší o inovacích a možnostech spolupráce v klastru


Workshop s řediteli ZK CzechTrade, 21.6.2017

  28.06.2017

 


Workshop

  27.06.2017

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017 v Gongu 25. 5.

  24.06.2017

 

Na konferenci pod názvem „Vodíkové technologie – příležitosti pro české strojírenství“ vystoupili na prvním panelu (zleva) L. Witassek, generální ředitel Vítkovice, a.s., J. Světlík, prezident NSK, M. Kocůrek, EGU Brno a A. Doucek, ÚJV Řež


NSK na konferenci AMNT o decommissioningu JE v Berlíně 16. 5. 2017

  19.04.2017

 

Zprava: O. Švagera, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO, ČGS, J. T. Podivínský, velvyslanec ČR v SRN, Joseph Boucau, ředitel teamu Westinghouse pro decommissioning, L. Beliančin, Vítkovice Machinery Group, L. Mravec, NSK


Korejské jaderné fórum KHNP v Praze, 27.4.2017

  02.04.2017

 

Zleva diskutují: pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP pro Evropu, Ing. L. Mravec, generální manažer NSK a doc. F. Hezoučký, ředitel výstavby JETE.


Workshop NSK ve společnosti Seco Tools CZ, 19. 04. 2017

  01.04.2017

 

Zleva: Ing. M. Raclavský, NSK, z.s., M. Stria, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Mgr. J. Bača, SPŠ FM, p.o., Ing. J. Olšanský, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a Ing. L. Gogela, VÍTKOVICE, a.s.


Workshop s britskými společnostmi, 28.3.2017

  31.03.2017

 


Shromáždění členů na shromáždění 22.3.2017 hodnotí rok 2016

  20.02.2017

 


Revizorka účtu Ing. Schindlerová prezentuje zprávu o hospodaření

  20.02.2017

 


Prezident NSK Ing. J. Světlík diskutuje se členy klastru, 22.3.2017

  20.02.2017

 


Korejská delegace u rychlokovacího stroje ve VHM, 21.2.2017

  19.02.2017

 

Zleva: Ing. M. Žák, ředitel VÍTKOVICE Doprava, a.s.,  pan Sooho Jung, KHNP Paříž, pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe, Dr. Ing. J. Brož, obchodní ředitel VHM, pan Joonkyo SUH, KHNP Praha, Ing. L. Mravec, generální manažer NSK


Účastníci workshopu v knihovně na Vítkovickém zámku, 21.2.2017

  18.02.2017

 

Zleva sedící: Ing. Mares, Hydac, Ing. Stoces, ZAT, pan Young-Tae Jeon, generální ředitel KHNP Europe, Ing. Kawalec, Ing Mravec,

 

Zleva stojící: Ing. Dubnický, Hydac Ing. Topič, ZAT, Ing. Slaný, ARMATURY Group, pan Joonkyo SUH, KHNP Praha, Ing. Tomášek, Ing. Roubalíková, SIGMA GROUP, tlumočnice pí Franková, Ing. Holušová, VÍTKOVICE TESTING CENTER,  pan Sooho Jung, KHNP Paříž


Workshop NSK k vodíkovým technologiím 1. 2.2017 ve studovně společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

  15.02.2017

 


Účastníci workshopu ve společnosti NOSRETI a.s.,6.12.2016

  06.02.2017

 


Korejské asociace KOTRA a KOAMI spolu s NSK na MSV Brno 5.10.2016

  10.10.2016

 

Na korejsko-českém strojírenském fóru v Brně dne 5. 10. 2016 promluvili (zleva) velvyslanec H. Moon, viceprezident KOAMI Young-Tahk Park, generální ředitel Vítkovice, a.s. Libor Witassek, prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, manažer NSK Ladislav Mravec, náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Baertl.

 


Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Volné pracovní pozice


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Prezentace z Fóra KHNP


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist