.
Příhlášení | | |

Vítejte na webových stránkách národního strojírenského klastru

Národní strojírenský klastr, z.s. (NSK), byl založen dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob ve strojírenských a souvisejících oborech. Od 1.1.2014 je dle nového občanského zákoníku jeho právní formou "zapsaný spolek".

BRONZE Label

  01.06.2022

 


Vzdělávání zaměstnanců

  14.02.2021

 CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010839

   

     Projekt "Vzdělávání zaměstnanců členských firem Národního strojírenského klastru" se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Národním strojírenském klastru, z.s. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem a zároveň udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu. Do projektu bude zapojeno 550 osob.

 

Celkové náklady projektu budou 18 784 754 Kč.

Délka projektu je 36 měsíců.

Zahájení: 1.6.2019

Ukončení: 31.5.2022

 


Seminář „Malé modulární jaderné reaktory“

  09.02.2021

 


Workshop „Dotace, příležitosti nového programovacího období pro firmy v MSK po roce 2021“, 24.9.2020

  24.09.2020

 

Zleva: Ing. Denisa Štvrtňová, Ing. Miriam Šůstková 

Prezentace:

 Prezentace

 Aktivity


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 17.9.2019

  17.09.2019

 

Na konferenci pod názvem „Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání - budoucnost českého průmyslu“ vystoupili na prvním panelu (zleva) prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman MSK, doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR a Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019

  17.09.2019

 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR.

 

 


Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 17.9.2019

  17.09.2019

 

Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


Workshop ke konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 16.9.2019

  16.09.2019

 

Doprovodný workshop ke konferenci zahájil a v úvodu vystoupil Ing. Jan Světlík, prezident NSK.

 

 

 


Workshop ke konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019, 16.9.2019

  16.09.2019

 

Na doprovodném workshopu ke konferenci pod názvem „Fórum podnikatelů - inovace a jejich odezva na kvalitu vzdělávání“ vystoupili na prvním panelu (zleva): Ing. Bc. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu, Mgr. Eva Kijonková, EK Media s.r.o., Ing. Jan Světlík, prezident NSK, doc. PhDr. Josef Malach, CSc., vedoucí KPD, PdF OU, Ing. Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, Třinecké železárny, a.s. a Ing. Tomáš Výstup, personální ředitel, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.  

 

 


Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v březnu 2020 zahájili řešení projektu „Sdílení volných výrobních kapacit strojů ve strojírenských firmách klastru“. Obsahem projektu je vypracování databáze vytipovaných klíčových strojů, technologických zařízení a pecí u přihlášených členských firem klastru a postupné sledování volné kapacity u těchto strojů a zařízení s možností výběru podle zadaného parametru. Internetový portál bude vytvořený na web. stránkách NSK pro všechny členské firmy, které mohou nabízet a zároveň poptávat volnou kapacitu svých strojů i specifických strojírenských operací. Na vypracování software budeme spolupracovat s VŠB – TU Ostrava. Bude se jednat o bezplatnou službu poskytnutou členům klastru. 


Projekt s podporou MSK

 

 

    Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru „Zvýšení efektivity čerpacích procesů" do programu OP PIK Aplikace byla v roce 2017 a 2018 řešena s podporou Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zpracování popisu technologií a procesů čerpání pro výkon do 20 kW, identifikace a stanovení nedostatků procesu čerpání, navržení efektivního řešení procesu, realizace pilotního projektu u vybraných čerpacích procesů – prototyp – demonstrační jednotka.

 


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist