.
Příhlášení | | |

Konference Strojírenství Ostrava 2017

 Národní strojírenský klastr, z.s.

ve spolupráci s partnery akce si Vás dovolují pozvat na 11. ročník konference

 

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017

 

„Vodíkové technologie – příležitosti pro české strojírenství“

 

která se koná pod záštitou

 prvního místopředsedy vlády ČR a ministra financí Ing. Andreje Babiše

a ministerstva průmyslu a obchodu

 

ve čtvrtek 25. 5. 2017 od 9 do 15 hod.

v multifunkční aule Gong, Dolní oblast Vítkovic,

Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice

 

Program konference

 

1.       Část 9.30 – 11 hod: Současnost a budoucnost vodíkových technologií

Ing. Kovačovská, náměstek MPO n. Ing. Pavel Šenych, ředitel odd. kapaných paliv MPO(nepotvrzeno)

Ing. Jan Světlík, prezident Národního strojírenského klastru

Ing. Libor Witassek, generální ředitel, VÍTKOVICE, a.s.

Ing. Aleš Doucek, ÚJV Řež, HYTEP ČR: Využití vodíkových technologií: koncepce, aktuality, bariéry

Prof. Jan Macek, proděkan pro výzkum, FS ČVUT: Výhledy vodíkových vozidel a jejich rizika

Michal Kocůrek, EGU Brno: Náklady na vodíkovou dekarbonizaci energetiky

 

2.       Část 11.15-13.00 hod: Vývoj a implementace vodíkových technologií ve firmách klastru

Prof. Jan Macek, proděkan pro výzkum, FS ČVUT: Výhledy vodíkových vozidel a jejich rizika

 Doc. Ing. Bohumil Horák, PH.D., FEI: Vodíkové technologie na VŠB-TUO

Ing. Pavel Kučera, VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Ing. Zdeněk Vomočil, VÚAM, Vítkovice Blue Planet

Ing. Miloslav Mares, Hydac, Ostrava

 

M. Raclavský, Ecofer, Komprese pyrolyzních plynů s vysokým obsahem vodíku

 

3.       Část 13.45-15.00 hod: Vybrané aplikace vodíkových technologií v zahraničí

Nils Aldag ,SunFire Drážďany

Martin Fišer, United Hydrogen, ČR-USA

István Háber, the University of Pécs, Maďarsko

Antal Csordás, Development Engineer, KONTAKT-Elektro Kft., Pécs

přehled příležitostí v SRN

               

                Moderuje: Ing. Ladislav Mravec, generální manažer Národního strojírenského klastru

 

 

Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v březnu 2020 zahájili řešení projektu „Sdílení volných výrobních kapacit strojů ve strojírenských firmách klastru“. Obsahem projektu je vypracování databáze vytipovaných klíčových strojů, technologických zařízení a pecí u přihlášených členských firem klastru a postupné sledování volné kapacity u těchto strojů a zařízení s možností výběru podle zadaného parametru. Internetový portál bude vytvořený na web. stránkách NSK pro všechny členské firmy, které mohou nabízet a zároveň poptávat volnou kapacitu svých strojů i specifických strojírenských operací. Na vypracování software budeme spolupracovat s VŠB – TU Ostrava. Bude se jednat o bezplatnou službu poskytnutou členům klastru. 


Projekt s podporou MSK

 

 

    Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru „Zvýšení efektivity čerpacích procesů" do programu OP PIK Aplikace byla v roce 2017 a 2018 řešena s podporou Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zpracování popisu technologií a procesů čerpání pro výkon do 20 kW, identifikace a stanovení nedostatků procesu čerpání, navržení efektivního řešení procesu, realizace pilotního projektu u vybraných čerpacích procesů – prototyp – demonstrační jednotka.

 


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist