.
Příhlášení | | |

Konference Strojírenství Ostrava 2014

Národní strojírenský klastr, z.s., pořádá dne 17. 4. 2014 již VIII. ročník konference

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

tentokrát na téma

„Růstové faktory českého strojírenství“ .

Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a vystoupí na ní

Ing. Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu,
prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., člen Národní ekonomické rady vlády,
Miroslav Novák, hejtman MSK,
prof. Ing. J. Vondrák, CSc., rektor VŠB - TU Ostrava,
Ing. Jan Světlík, prezident NSK a generální ředitel VÍTKOVICE, a.s.
a další.

Konference se koná od 9 hodin v multifunkční aule GONG, Dolní oblast Vítkovice.

Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v prosinci 2023 zahájili přípravu pro zpracování projektu „Zpracování strategie a plánu transformace strojírenských podniků Národního strojírenského klastru v MSK s důrazem na průmysl 4.0“.

 Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz


NSK

Přístup do provozovny klastru a k jeho zařízením a činnostem je umožněn členským subjektům Národního strojírenského klastru za transparentních a nediskriminačních podmínek.
 
TOPlist