.
Příhlášení | | |

Konference Strojírenství Ostrava 2016

 Národní strojírenský klastr, z.s.

ve spolupráci s partnery konference

pořádá jubilejní  X. ročník odborné konference

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016,

která se uskuteční pod záštitou prvního místopředsedy vlády ČR a ministra financí

Ing. Andreje Babiše

a ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Jana Mládka, CSc.

na téma „ Vyřazování jaderných elektráren z provozu

– příležitosti pro české strojírenství “

ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 9 - 15 hod. v Areálu Dolu Hlubina, BRICK HOUSE – Hudební klub, Dolní oblast Vítkovic

Na konferenci vystoupí:

Ing. Jan Světlík, prezident NSK a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING a.s.

Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra ministerstva průmyslu a obchodu

Ing. Aleš John, bývalý ředitel jaderné elektrárny Dukovany a ÚJV Řež, a.s.

Ing. Karel Jindřich, CSc., inspektor jaderného dozoru, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ing. Radek Trtílek, ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s­odpady , ÚJV Řež, a.s.

Dr. Wendler, DAtF – Německé atomové fórum: prehled príležitostí v­ SRN

Ing. Michal Šimoník, Westinghouse: demontáž jaderné elektrárny Zorita, Španelsko

Doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D., ČVUT: demontáž jaderné elektrárny Greifswald, SRN

Ing. Otakar Bárta, CSc., předseda představenstva, CHEMCOMEX Praha, a.s.

Ing. Michal Kazda, MSc., obchodní ředitel, NUVIA, a.s.

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT fakulta strojní a RNDr. Lenka Thinová, Ph.D., ČVUT FJFI

V řízené diskusi o příležitostech pro české strojírenství dále vystoupí zástupci spolecností

BAEST, Machines & Structures, a.s., GEOSIL Group a.s., sdružení ATOMEX GROUP

 

Registraci je možno  učinit on-line na  odkazu:


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v prosinci 2023 zahájili přípravu pro zpracování projektu „Zpracování strategie a plánu transformace strojírenských podniků Národního strojírenského klastru v MSK s důrazem na průmysl 4.0“.

 Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist