.
Příhlášení | | |

Klastr

Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK) je dobrovolné sdružení organizací ve strojírenských a souvisejících oborech. Založen byl dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob. Sdružuje strojírenské firmy a firmy navazující či vykonávající služby pro strojírenství. NSK propojuje velké firmy s jejich dodavateli, obslužnými a logistickými firmami a s odbornými institucemi zaměřenými na vědu a výzkum, marketing, rozvoj lidských zdrojů a terciární vzdělání.

Funkce klastru

  • Pozvednout strojírenství na poli inovací, vědy a výzkumu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělání
  • Zajišťovat odborníky ve strojírenství
  • Vytvářet a optimalizovat dlouhodobě funkční a specializované dodavatelské řetězce
  • Umožnit českým strojírenským firmám uspět v globální ekonomice
  • Umožnit strojírenským firmám razantní investice do moderních technologií, strojů a zařízení
  • Rozšiřovat spolupráci s českými technickými univerzitami
  • Reprezentovat, podporovat a lobovat za zájmy strojírenských a souvisejících firem

Hlavní cíl

  • Zvýšení konkurenceschopnosti členů na domácích i zahraničních trzích

Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v prosinci 2023 zahájili přípravu pro zpracování projektu „Zpracování strategie a plánu transformace strojírenských podniků Národního strojírenského klastru v MSK s důrazem na průmysl 4.0“.

 Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz


NSK

Přístup do provozovny klastru a k jeho zařízením a činnostem je umožněn členským subjektům Národního strojírenského klastru za transparentních a nediskriminačních podmínek.
 
TOPlist