.
Příhlášení | | |

Výkonná rada Národního strojírenského klastru
 

Členové Výkonné rady

Ing. Jan Světlík
VÍTKOVICE, a.s.
 
Prezident klastru jan.svetlik@vitkovice.cz
Ing. Lubomír Gogela
VÍTKOVICE, a.s.
člen Výkonné rady lubomir.gogela@vitkovice.cz


Ing. Jiří Olšanský, MBA
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

 

člen Výkonné rady olsansky@kralovopolska.cz
Ing. Miroslav Kovářík
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
 
člen Výkonné rady miroslav.kovarik@trz.cz
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D
VŠB- TU Ostrava
 
člen Výkonné rady ivo.hlavaty@vsb.cz

 

Revizor účtů

Ing. Naděžda Schindlerová
VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.
nadezda.schindlerova@vitkovice.com

 

Kancelář klastru

Ing. Jaroslav Vidiševský
 
manažer klastru  vidisevsky@nskova.cz
     
Leona Hasslová
 
asistentka hasslova@nskova.cz
     

Národní portál subdodávek

Odkaz na Národní portál subdodávek:  

 

Na stánku NSK na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2017 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Národním strojírenským klastrem, zastoupeném Milanem Raclavským, generálním manažerem a Strojírenským klastrem Republiky Tatarstán, který zastupoval Sergei Vasilyevich Mayorov, předseda představenstva.


Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

 

    Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru „Zvýšení efektivity čerpacích procesů" do programu OP PIK Aplikace byla v roce 2017 a 2018 řešena s podporou Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zpracování popisu technologií a procesů čerpání pro výkon do 20 kW, identifikace a stanovení nedostatků procesu čerpání, navržení efektivního řešení procesu, realizace pilotního projektu u vybraných čerpacích procesů – prototyp – demonstrační jednotka.

 


Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Projekt s podporou MSK

     

     S podporou Moravskoslezského kraje byl v roce 2015 řešen projekt „Strategie konkurenceschopnosti členů Národního strojírenského klastru" (STRAK). S řešitelským týmem spolupracovali konzultanti z přihlášených firem do projektu STRAK a společnost DC VISION, s.r.o., externí konzultant na firemní inovační procesy a inovační audit.

     V rámci projektu byl zpracován inovační audit v přihlášených členských firmách NSK sídlících v MSK s cílem specifikovat současné překážky, bránící většímu inovačnímu výkonu a tím i posílení inovačního výkonu.

     


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz
TOPlist