.
Příhlášení | | |

Základní zaměření činnosti NSK

 1. Podpora inovací a zvýšení konkurence schopnosti členů NSK
   
 2. Propagace NSK a jeho členů:
  • mediální
  • na internetu
  • na workshopech
  • na konferencích a seminářích
   
 3. Služby pro členy NSK:
  • analýzy kooperačních vztahů a jejich optimalizace, vytváření výrobkových a dodavatelských řetězců
  • vzdělávací akce: pořádání seminářů a kurzů
  • podnikatelské mise do zahraničí
  • zastupování členů na veletrzích a výstavách v tuzemsku i zahraničí
  • informační služby
  • organizace workshopů
    
 4. Podpora členů NSK v oblasti jejich podnikání
   
 5. Analýzy podmínek pro podnikání a prosazování oprávněných zájmů členů NSK v regionálních, národních a nadnárodních strukturách
   
 6. Podpora a vytváření energetické, logistické, ekologické a proexportní politiky v oblasti strojírenství a metalurgie
   
 7. Spolupráce při iniciaci společných projektů, podniků a jiných forem společného podnikání členů NSK.

Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v prosinci 2023 zahájili přípravu pro zpracování projektu „Zpracování strategie a plánu transformace strojírenských podniků Národního strojírenského klastru v MSK s důrazem na průmysl 4.0“.

 Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz


NSK

Přístup do provozovny klastru a k jeho zařízením a činnostem je umožněn členským subjektům Národního strojírenského klastru za transparentních a nediskriminačních podmínek.
 
TOPlist